Language of document :

A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2019. november 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Autostrada Torino Ivrea Valle D’Aosta – Ativa S.p.A. kontra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorità di bacino del Po

(C-835/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Consiglio di Stato

Az alapeljárás felei

Felperes: Autostrada Torino Ivrea Valle D’Aosta – Ativa S.p.A.

Alperesek: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorità di bacino del Po

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Ellentétes-e az [uniós] joggal, különösen a [2014/23] irányelv1 által rögzített elvekkel, konkrétan az odaítélési eljárásoknak az átláthatóság elve és az [egyenlő] bánásmód elve tiszteletben tartása mellett történő – (68) preambulumbekezdés és 30. cikk szerinti – szabad megválasztásával a koncessziós szerződések odaítélése terén a d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (2016. április 18-i 50. sz., felhatalmazáson alapuló törvényerejű rendelet) 178. cikkének 8-bis. bekezdésében szereplő azon nemzeti szabályozás, amely feltételek nélkül tiltja, hogy az ajánlatkérő szervek a lejárt vagy lejáró autópálya-koncessziók odaítélése céljából a projektfinanszírozást szabályozó 183. cikkben meghatározott eljárásokat alkalmazzák?

____________

1 A koncessziós szerződésekről szóló, 2014. február 26-i 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (EGT-vonatkozású szöveg) (HL 2014. L 94., 1. o.; helyesbítés: HL 2015. L 114., 24. o., HL 2018. L 82., 17. o.).