Language of document :

2019 m. lapkričio 18 d. Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Autostrada Torino Ivrea Valle D’Aosta – Ativa S.p.A  / Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorità di bacino del Po

(Byla C-835/19)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Autostrada Torino Ivrea Valle D’Aosta – Ativa S.p.A.

Atsakovės: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorità di bacino del Po

Prejudicinis klausimas

Ar, sudarant koncesijų sutartis, [Europos Sąjungos] teisei, visų pirma direktyvoje [2014/23]1 įtvirtintiems principams, konkrečiai, sutarties sudarymo procedūrų pasirinkimo laisvės principui, laikantis 68 konstatuojamojoje dalyje ir 30 straipsnyje nustatytų skaidrumo ir lygiateisiškumo principų, prieštarauja d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (2016 m. balandžio 18 d. Įstatyminis dekretas Nr. 50) 178 straipsnio 8bis dalies nuostata, kuria perkančiosioms organizacijoms besąlygiškai draudžiama sudaryti greitkelių koncesijų sutartis, kurių terminas pasibaigė ar baigiasi, pasinaudojant 183 straipsnyje, reglamentuojančiame projekto finansavimą, numatytomis procedūromis?

____________

1 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių suteikimo (OL L 94, 2014, p. 1).