Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 18 noiembrie 2019 – Autostrada Torino Ivrea Valle D’Aosta – Ativa S.p.A./Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorità di bacino del Po

(Cauza C-835/19)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Consiglio di Stato

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Autostrada Torino Ivrea Valle D’Aosta – Ativa S.p.A.

Pârâte: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorità di bacino del Po

Întrebarea preliminară

Dreptul [Uniunii Europene] și, în special, principiile consacrate de Directiva [2014/23/UE1 ], mai precis libertatea de alegere a procedurilor de atribuire, cu respectarea principiilor transparenței și [egalității] de tratament menționate în considerentul (68) și la articolul 30, în domeniul atribuirii concesiunilor, se opun reglementării naționale prevăzute la articolul 178 alineatul 8bis din Decretul legislativ nr. 50 din 18 aprilie 2016, care interzice necondiționat autorităților administrative să atribuie concesiuni de autostrăzi expirate sau care urmează să expire prin recurgerea la procedurile prevăzute la articolul 183, care reglementează finanțarea proiectului?

____________

1     Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (JO 2014, L 94, p. 1).