Language of document :

A Törvényszék (második tanács) T-295/18. sz., Görög Köztársaság kontra Európai Bizottság ügyben 2019. december 19-én hozott ítélete ellen a Görög Köztársaság által 2020. február 26-án benyújtott fellebbezés

(C-107/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Fellebbező: Görög Köztársaság (képviselők: E. Tsaousi, A. Vasilopoulou és E. Krompa)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság adjon helyt fellebbezésének, és helyezze hatályon kívül a Törvényszék 2019. december 19-én a T-295/18. sz. ügyben hozott ítéletét, amelyben elutasításra került a Görög Köztársaság 2018. május 7-i, a 2017. február 27-i 2018/304/EU bizottsági végrehajtási határozatával szembeni keresete, a Bíróság adjon helyt e keresetnek és semmisítse meg a bizottsági határozatot abban a részében, amelyben az kizár az uniós finanszírozásból bizonyos, a Görög Köztársaság által teljesített kiadásokat, összességében 17.869.131,75 euró (bruttó) összegben (költségvetésre gyakorolt hatás: 14 857 076,98 euró), amelyet az EMVA keretében teljesítettek és jelentettek be a 125A, 321 és 322 intézkedés (15 631 043,52 euró bruttó összeg, költségvetésre gyakorolt hatás: 12 618 988,75 euró), valamint a 123° intézkedés vonatkozásában (2 238 088,23 euró), továbbá 588 103,59 euró összeg az EMGA keretében teljesített [kiadásokat] illetően, a 2011–2014-es pénzügyi években teljesített ügyletek elvégzésére irányuló ellenőrzési intézkedést követően.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésének alátámasztására a fellebbező hat jogalapra hivatkozik. Az első öt jogalap az EMVA kiadásaira alkalmazott korrekciók megsemmisítésére irányuló indokokra vonatkozik.

Az első fellebbezési jogalap az (EU) 1306/2013 rendelet 22. cikke (4) bekezdésének téves értelmezésén és alkalmazásán, a kereset és annak A23 melléklete terjedelmének elferdítésén, valamint a megtámadott ítélet nem megfelelő indokolásán alapul.

A második fellebbezési jogalap keretében a fellebbező arra hivatkozik, hogy a megtámadott ítéletet hatályon kívül kell helyezni az indokolás hiányosságai, a ne bis in idem elvének téves értelmezése és alkalmazása, valamint annak okán, hogy a Törvényszék elmulasztotta, hogy határozzon a Görög Köztársaság arra vonatkozó kifogásaira, hogy a Bizottság megsértette a jogbiztonság, a megfelelő ügyintézés, a bizalomvédelem és az arányosság elvét, megsértve az eljárási szabályzat 76. cikkét.

A harmadik fellebbezési jogalap keretében a felperes azt állítja, hogy a megtámadott ítélet tévesen értelmezi és alkalmazza az 1698/2005/EK rendelet 71. cikkének (2) és (3) bekezdését, valamint 75. cikkét, az 1974/2006/EK rendelet 43. cikkét, valamint a 65/2011/EU rendelet 24. cikke (2) bekezdésének b) pontját, a kereset harmadik jogalapja elutasításának indokolása pedig elégtelen és nem megfelelő.

A negyedik fellebbezési jogalap az EUMSZ 296. cikk téves értelmezésén és alkalmazásán alapul, a 908/2014 végrehajtási rendelet 36. és 40. cikkével összefüggésben, valamint azon hogy a megtámadott ítélet elégtelenül és nem megfelelően indokolja az arányosság és a megfelelő ügyintézés elvének a Bizottság általi megsértése elutasítását.

Az ötödik fellebbezési jogalap keretében a fellebbező arra hivatkozik, hogy a Törvényszék nem határozott a Görög Köztársaság arra vonatkozó kifogásáról, hogy a Bizottság megsértette az arányosság elvét a pénzügyi korrekciónak a 321, 322 és 123A intézkedésre történő alkalmazását illetően, az eljárási szabályzat 76. cikkének megsértésével.

Az EMGA kiadásaira alkalmazott korrekcióra vonatkozó megsemmisítési jogalapok elutasítását illetően, a hatodik fellebbezési jogalap arra irányul, hogy a Törvényszék évesen alkalmazta az EUMSZ 296. cikk értelmében vett indokolási kötelezettséget, elferdítette az összefoglaló jelentést és elégtelen indokolást adott.

____________