Language of document :

A High Court (Írország) által 2020. február 6-án/-én/-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – UH kontra Minister for Agriculture, Food and the Marine, Ireland és Attorney General

(C-64/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: ír

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court

Az alapeljárás felei

Felperes: UH

Alperesek: Minister for Agriculture, Food and the Marine, Ireland és Attorney General

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Rendelkezik-e valamely nemzeti bíróság mérlegelési mozgástérrel arra vonatkozóan, hogy annak megállapítása ellenére megtagadja a jogorvoslatot, hogy a nemzeti jog nem ültette át az Európai Unió (EU) valamely irányelvének egy adott aspektusát, és amennyiben a bíróság rendelkezik az említett mérlegelési mozgástérrel, azzal összefüggésben mely tényezőket kell megfelelően figyelembe venni és/vagy a nemzeti bíróság figyelembe veheti-e ugyanazokat a tényezőket, amelyeket akkor venne figyelembe, ha nemzeti jogsértést kellene elbírálnia?

Sérülne-e a közvetlen hatály uniós jogelve abban az esetben, ha a nemzeti bíróság a jelen ügyben a 2018. december 11-i (EU) 2019/6 európai parlamenti és tanácsi rendelet1 7. cikkének hatálybalépése miatt (amelynek alkalmazását 2022. január 28-ig elhalasztották) megtagadná a jogorvoslatot annak ellenére, hogy megállapította, a nemzeti jog nem ültetette át a 2001/82/EK irányelv2 61. cikkének (1) bekezdésében, 58. cikkének (4) bekezdésében és 59. cikkének (3) bekezdésében foglalt kötelezettséget, amely arra vonatkozik, hogy az állatgyógyászati készítmények csomagolását és címkéjét a tagállam hivatalos nyelvén, vagyis Írországban ír és angol nyelven kell megfogalmazni?

____________

1 Az állatgyógyászati készítményekről és a 2001/82/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. december 11-i (EU) 2019/6 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2019. L 4., 43. o.).

2 Az állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2001. L 311., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 27. kötet, 3. o.).