Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court (Irska) 6. februarja 2020 – UH/Minister for Agriculture, Food and the Marine, Irska in Attorney General

(Zadeva C-64/20)

Jezik postopka: irščina

Predložitveno sodišče

High Court

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: UH

Tožene stranke: Minister for Agriculture, Food and the Marine, Irska in Attorney General

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali ima nacionalno sodišče diskrecijsko pravico, da zavrne odreditev ukrepa kljub ugotovitvi, da z nacionalnim pravom ni bil zagotovljen prenos specifičnega elementa direktive Evropske unije (EU), in če sodišče ima to diskrecijsko pravico, kateri so primerni dejavniki, ki jih je treba upoštevati v zvezi s to diskrecijsko pravico, in/ali sme nacionalno sodišče upoštevati iste dejavnike, ki bi jih upoštevalo, če bi obravnavalo kršitev nacionalnega prava?

2.    Ali bi bilo ogroženo načelo neposrednega učinka v pravu Unije, če bi nacionalno sodišče zavrnilo odreditev ukrepa v tej zadevi zaradi začetka veljavnosti člena 7 Uredbe (EU) 2019/61 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 (ki se ne uporablja do 28. januarja 2022), čeprav je nacionalno sodišče ugotovilo, da se z nacionalnim pravom ne zagotavlja izvajanje obveznosti iz členov 61(1), 58(4) in 59(3) Direktive 2001/82/ES2 , da morata biti ovojnina in označevanje zdravil za uporabo v veterinarski medicini v uradnih jezikih države članice, torej na Irskem v irščini in angleščini?

____________

1 Uredba (EU) 2019/6 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini in razveljavitvi Direktive 2001/82/ES (UL 2019, L 4, str. 43).

2 Direktiva 2001/82/ES evropskega parlamenta in sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini (UL posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 27, str. 3).