Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Administrativen sad Varna (Bulgaria) on esittänyt 25.2.2020 – ”VARCHEV FINANS” EOOD v. Komisia za finansov nadzor

(asia C-95/20)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Administrativen sad Varna

Pääasian asianosaiset

Revision-menettelyn valittaja: ”VARCHEV FINANS” EOOD

Revision-menettelyn vastapuoli: Komisia za finansov nadzor

Ennakkoratkaisukysymykset

Edellytetäänkö Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä sijoituspalveluyritysten toiminnan järjestämistä koskevien vaatimusten, toiminnan harjoittamisen edellytysten ja kyseisessä direktiivissä määriteltyjen käsitteiden osalta 25.4.2016 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/5651 56 artiklan 2 kohdassa, luettuna yhdessä 72 artiklan 2 kohdan ja liitteen I kanssa, että

–     sijoituspalveluyritykset pitävät erillistä yhtenäistä rekisteriä (tietokantaa), jossa on tallenteet jokaisen yksittäisen asiakkaan osalta tehdyistä soveltuvuutta ja asianmukaisuutta koskevista arvioinneista, jotka sisältävät Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä sijoituspalveluyritysten toiminnan järjestämistä koskevien vaatimusten, toiminnan harjoittamisen edellytysten ja kyseisessä direktiivissä määriteltyjen käsitteiden osalta 25.4.2016 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/565 25 artiklan 2 ja 3 kohdassa sekä 50 artiklassa säädetyt (ajantasaiset) seikat?

Vai riittääkö, jos edellä mainitut tiedot ovat saatavilla sijoituspalveluyrityksessä ja ne on liitetty kunkin direktiivin 2014/65/EU 25 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun asiakkaan tallenteeseen [bulgarian kielellä sanatarkasti: asiakirjat, asiakirja-aineisto] ja näitä tietoja säilytetään siten, että toimivaltainen viranomainen saa ne käyttöönsä myös vastaisuudessa ja että delegoidun asetuksen 72 artiklan 1 kohdan edellytykset täyttyvät?

Edellytetäänkö Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä sijoituspalveluyritysten toiminnan järjestämistä koskevien vaatimusten, toiminnan harjoittamisen edellytysten ja kyseisessä direktiivissä määriteltyjen käsitteiden osalta 25.4.2016 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/565 72 artiklan 2 kohdassa, luettuna yhdessä liitteen I kanssa, että

–    sijoituspalveluyritykset pitävät erillistä yhtenäistä rekisteriä (tietokantaa), jossa on tallenteet jokaiselle asiakkaalle annetuista kuluja ja liitännäisiä veloituksia koskevista tiedoista, jotka sisältävät 25.4.2016 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/565 45 artiklassa säädetyt (ajantasaiset) seikat?

Vai riittääkö, jos edellä mainitut tiedot ovat saatavilla sijoituspalveluyrityksessä ja ne on liitetty kunkin direktiivin 2014/65/EU 25 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun asiakkaan tallenteeseen [bulgarian kielellä sanatarkasti: asiakirjat, asiakirja-aineisto] ja näitä tietoja säilytetään siten, että toimivaltainen viranomainen saa ne käyttöönsä myös vastaisuudessa ja että delegoidun asetuksen 72 artiklan 1 kohdan edellytykset täyttyvät?

____________

1 EUVL 2017, L 87, s. 1.