Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. veljače 2020. uputio Administrativen sad Varna (Bugarska). – „VARCHEV FINANS” EOOD/Komisia za finansov nadzor

(predmet C-95/20)

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev:

Administrativen sad Varna

Stranke glavnog postupka

Žalitelj u kasacijskom postupku: „VARCHEV FINANS” EOOD

Druga stranka u kasacijskom postupku: Komisia za finansov nadzor

Prethodna pitanja

1.    Zahtijeva li članak 56. stavak 2. u vezi s člankom 72. stavkom 2. u vezi s Prilogom I. DELEGIRANOJ UREDBI KOMISIJE (EU) 2017/5651 od 25. travnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s organizacijskim zahtjevima i uvjetima poslovanja investicijskih društava te izrazima definiranima za potrebe te Direktive da

- investicijska društva vode (ažuriraju) zaseban jedinstveni registar (u obliku baze podataka) s evidencijom o procjenama primjerenosti i prikladnosti provedenima za svakog pojedinog klijenta sa sadržajem predviđenim u članku 25. stavku 2. i 3. Direktive 2014/65/EU i članku 50. DELEGIRANE UREDBE KOMISIJE (EU) od 25. travnja 2016.?

Ili je dovoljno ako investicijsko društvo ima gore navedene podatke i oni su priloženi evidenciji [na bugarskom doslovno: spis, dosje] određenog klijenta u skladu s člankom 25. stavkom 5. Direktive 2014/65/EU i ti su podaci pohranjeni tako da su nadležnom tijelu dostupni za buduće korištenje te da su ispunjeni uvjeti iz članka 72. stavka 1. Delegirane uredbe?

2.    Zahtijeva li članak 72. stavak 2. u vezi s Prilogom I. DELEGIRANOJ UREDBI KOMSIJE (EU) 2017/565 od 25. travnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s organizacijskim zahtjevima i uvjetima poslovanja investicijskih društava te izrazima definiranima za potrebe te Direktive da

- investicijska društva vode (ažuriraju) zaseban jedinstveni registar (u obliku baze podataka) s evidencijama o informacijama o troškovima i povezanim naknadama danim svakom klijentu sa sadržajem predviđenim u članku 45. DELEGIRANE UREDBE KOMISIJE (EU) 2017/565 od 25. travnja 2016.?

Ili je dovoljno ako investicijsko društvo ima gore navedene podatke i oni su priloženi evidenciji [na bugarskom doslovno: spis, dosje] određenog klijenta u skladu s člankom 25. stavkom 5. Direktive 2014/65/EU i ti su podaci pohranjeni tako da su nadležnom tijelu dostupni za buduće korištenje te da su ispunjeni uvjeti iz članka 72. stavka 1. Delegirane uredbe?

____________

1 SL 2017., L 87, str. 1. i ispravak SL 2017., L 246, str. 12.