Language of document :

2020 m. vasario 25 d. Administrativen sad Varna (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje „VARCHEV FINANS“ EOOD / Komisia za finansov nadzor

(Byla C-95/20)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Administrativen sad Varna

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: „VARCHEV FINANS“ EOOD

Kita kasacinio proceso šalis: Komisia za finansov nadzor

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2016 m. balandžio 25 d. KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO (ES) 2017/5651 , kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma nuostatomis dėl investicinių įmonių organizacinių reikalavimų bei veiklos sąlygų ir toje direktyvoje apibrėžtų terminų, 56 straipsnio 2 dalyje, siejamoje su 72 straipsnio 2 dalimi, siejama su I priedu, reikalaujama, kad:

–    investicinės įmonės vestų (nuolat atnaujintų) atskirą vieningą registrą (duomenų bazę), kuriame kauptų Direktyvos 2014/65/ES 25 straipsnio 2 ir 3 dalyse ir 2016 m. balandžio 25 d. KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO (ES) 2017/565 50 straipsnyje numatyto turinio duomenis apie kiekvienam atskiram klientui atliktus tinkamumo vertinimus?

    Ar pakanka, jeigu pirmiau minėtus duomenis investicinė įmonė turi ir yra pridėjusi prie atitinkamo kliento įrašo [bulgarų kalboje pažodžiui – bylos, dosjė] pagal Direktyvos 2014/65/ES 25 straipsnio 5 dalį ir šie duomenys kaupiami taip, kad kompetentingai institucijai jie būtų prieinami ir ateityje, ir tokia forma ir taip, kad būtų tenkinamos Deleguotojo reglamento 72 straipsnio 1 dalies sąlygos?

2.    Ar 2016 m. balandžio 25 d. KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO (ES) 2017/565, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma nuostatomis dėl investicinių įmonių organizacinių reikalavimų bei veiklos sąlygų ir toje direktyvoje apibrėžtų terminų, 72 straipsnio 2 dalyje, siejamoje su I priedu, reikalaujama, kad:

–    investicinės įmonės visiems klientams vestų (nuolat atnaujintų) atskirą vieningą registrą (duomenų bazę), kuriame kauptų 2016 m. balandžio 25 d. KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO (ES) 2017/565 45 straipsnį numatyto turinio duomenis apie kiekvienam klientui suteiktą informaciją apie išlaidas ir susijusius mokesčius?

    Ar pakanka, jeigu pirmiau minėtus duomenis investicinė įmonė turi ir yra pridėjusi prie atitinkamo kliento įrašo [bulgarų kalboje pažodžiui – bylos, dosjė] pagal Direktyvos 2014/65/ES 25 straipsnio 5 dalį ir šie duomenys kaupiami taip, kad kompetentingai institucijai jie būtų prieinami ir ateityje, ir tokia forma ir taip, kad būtų tenkinamos Deleguotojo reglamento 72 straipsnio 1 dalies sąlygos?

____________

1 OL L 87, 2017, p. 1