Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Administrativen sad Varna (Bulgaria) la 25 februarie 2020 – „VARCHEV FINANS” EOOD/Komisia za finansov nadzor

(Cauza C-95/20)

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Administrativen sad Varna (Bulgaria)

Părțile din procedura principală

Recurentă: „VARCHEV FINANS” EOOD

Intimată: Komisia za finansov nadzor

Întrebările preliminare

1)    Articolul 56 alineatul (2) coroborat cu articolul 72 alineatul (2) coroborat cu anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2017/5651 al Comisiei din 25 aprilie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate impune ca:

-    firmele de investiții să păstreze (la zi) un registru unic separat (ca bază de date) cu înregistrări privind evaluările caracterului corespunzător și adecvat efectuate pentru fiecare client în parte, având cuprinsul prevăzut la articolul 25 alineatele (2) și (3) din Directiva 2014/65/UE și la articolul 50 din Regulamentul delegat (UE) 2017/565 al Comisiei din 25 aprilie 2016?

Sau este suficient dacă firma de investiții dispune de datele menționate mai sus și dacă acestea sunt anexate la dosarul clientului respectiv potrivit articolului 25 alineatul (5) din Directiva 2014/65/UE, iar aceste informații sunt stocate într-un mod accesibil autorității competente pentru consultări ulterioare, precum și într-o formă și într-o manieră prin care să se asigure că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 72 alineatul (1) din regulamentul delegat?

2)    Articolul 72 alineatul (2) coroborat cu anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2017/565 al Comisiei din 25 aprilie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate impune ca:

-    firmele de investiții să păstreze (la zi) un registru unic separat (ca bază de date) cu înregistrări privind informațiile furnizate fiecărui client referitoare la costuri și cheltuielile aferente, având cuprinsul prevăzut la articolul 45 din Regulamentul delegat (UE) 2017/565 al Comisiei din 25 aprilie 2016, pentru toți clienții?

Sau este suficient dacă firma de investiții dispune de datele menționate mai sus și dacă acestea sunt anexate la dosarul clientului respectiv potrivit articolului 25 alineatul (5) din Directiva 2014/65/UE, iar aceste informații sunt stocate într-un mod accesibil autorității competente pentru consultări ulterioare, precum și într-o formă și într-o manieră prin care să se asigure că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 72 alineatul (1) din regulamentul delegat?

____________

1     JO 2017, L 87, p. 1