Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 21. února 2020 Bruno Gollnischem proti usnesení Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 10. prosince 2019 ve věci T-319/19, Bruno Gollnisch v. Evropský parlament

(Věc C-122/20 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Bruno Gollnisch (zástupce: B. Bonnefoy-Claudet, advokát)

Další účastník řízení: Evropský parlament

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatel“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil usnesení vydané Tribunálem Evropské unie dne 10. prosince 2019 pod referenčním číslem Věc T-319/19;

vrátil věc Tribunálu Evropské unie, aby v ní znovu rozhodl;

mu rovněž přiznal částku 5000 eur jako nákladů řízení vynaložených v rámci tohoto kasačního opravného prostředku;

uložil Evropskému parlamentu náhradu nákladů řízení.

Pokud Soudní dvůr shledá, že má dostatek informací, navrhovatel mimoto navrhuje, aby Soudní dvůr:

sám rozhodl ve věci samé;

zrušil rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 10. prosince 2018, kterým se mění prováděcí opatření statutu poslanců Evropského parlamentu;

vyhověl návrhovým žádáním navrhovatele v prvním stupni, aniž jsou dotčena návrhová žádání v rámci kasačního opravného prostředku směřující proti usnesení;

uložil Evropskému parlamentu náhradu všech nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Usnesení je napadáno v tom, že je v něm nesprávně rozhodnuto, že napadené rozhodnutí se navrhovatele nedotýká osobně, že proto jeho stížnost ze dne 27. února 2019 nepředstavuje postup před zahájením soudního řízení a že jelikož tato stížnost nebyla vzata v potaz, musí se mít za to, že lhůty pro podání žaloby k soudu uplynuly.

____________