Language of document :

Αναίρεση που άσκησε στις 21 Φεβρουαρίου 2020 ο Bruno Gollnisch κατά της διατάξεως την οποία εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (πέμπτο τμήμα) στις 10 Δεκεμβρίου 2019, στην υπόθεση T-319/19, Bruno Gollnisch κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

(Υπόθεση C-122/20 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Αναιρεσείων: Bruno Gollnisch (εκπρόσωπος: B. Bonnefoy-Claudet, avocat)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Αιτήματα

Ο αναιρεσείων ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναιρέσει τη διάταξη την οποία εξέδωσε στις 10 Δεκεμβρίου 2019 το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση T-319/19·

να αναπέμψει την υπόθεση ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου αυτό να αποφανθεί εκ νέου επί της υποθέσεως·

να του επιδικάσει ποσό ύψους 5 000 ευρώ για τα έξοδα διαδικασίας στα οποία υποβλήθηκε ο αναιρεσείων στο πλαίσιο της υπό κρίση αιτήσεως αναιρέσεως·

Να καταδικάσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στα δικαστικά έξοδα. Σε περίπτωση κατά την οποία το Δικαστήριο κρίνει ότι έχει επαρκώς διαφωτισθεί, ο αναιρεσείων ζητεί επίσης από το Δικαστήριο:

να εξετάσει τη διαφορά επί της ουσίας·

να ακυρώσει την απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 2018, περί τροποποιήσεως των μέτρων εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

να δεχθεί τα αιτήματα που είχε προβάλει ο αναιρεσείων πρωτοδίκως, με την επιφύλαξη των αιτημάτων της υπό κρίση αιτήσεως αναιρέσεως κατά της αναιρεσιβαλλομένης διατάξεως·

να καταδικάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο σύνολο των δικαστικών εξόδων.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Ο αναιρεσείων προσάπτει στο Γενικό Δικαστήριο ότι, με την αναιρεσιβαλλόμενη διάταξη, κακώς έκρινε ότι η προσβαλλόμενη απόφαση δεν αφορούσε ατομικώς τον νυν αναιρεσείοντα, ότι, εν συνεχεία, η υποβληθείσα εκ μέρους του διοικητική ένσταση της 27ης Φεβρουαρίου 2019 δεν αποτελούσε προς της ασκήσεως προσφυγής διαδικασία και ότι, μη λαμβανομένης αυτής υπόψη, έπρεπε να γίνει δεκτό ότι οι προθεσμίες για την άσκηση ενδίκου βοηθήματος είχαν εκπνεύσει.

____________