Language of document :

2020 m. vasario 21 d. Bruno Gollnisch pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. gruodžio 10 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-319/19 Bruno Gollnisch / Europos Parlamentas

(Byla C-122/20 P)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantas: Bruno Gollnisch, atstovaujamas advokato B. Bonnefoy-Claudet

Kita proceso šalis: Europos Parlamentas

Apelianto reikalavimai

Apeliantas Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2019 m. gruodžio 10 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo priimtą nutartį byloje T-319/19,

grąžinti bylą Europos Sąjungos Bendrajam Teismui, kad jis priimtų naują sprendimą,

priteisti jam 5000 eurų sumą bylinėjimosi apeliacinėje instancijoje išlaidoms padengti,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Jei Teisingumo Teismas mano, kad turi pakankamai informacijos, apeliantas Teisingumo Teismo prašo:

spręsti bylą iš esmės,

panaikinti 2018 m. gruodžio 10 d. Europos Parlamento biuro sprendimą, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės,

patenkinti apelianto reikalavimus, pareikštus pirmojoje instancijoje, atsižvelgiant į reikalavimus, pareikštus apeliaciniame skunde dėl skundžiamos nutarties,

priteisti iš Europos Parlamento visas bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Nutartis kritikuojama tiek, kiek joje netinkamai teigiama, kad ginčijamas sprendimas nėra konkrečiai susijęs su apeliantu, kad jo 2019 m. vasario 27 d. skundas nėra ikiteisminė procedūra ir kad neatsižvelgus į šį skundą terminai pareikšti ieškinį teisme laikytini pasibaigusiais.

____________