Language of document :

Recurs introdus la 21 februarie 2020 de Bruno Gollnisch împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 10 decembrie 2019 în cauza T-319/19, Bruno Gollnisch/Parlamentul European

(Cauza C-122/20 P)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurent: Bruno Gollnisch (reprezentant: B. Bonnefoy-Claudet, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Parlamentul European

Concluziile recurentului

Recurentul solicită Curții:

anularea Ordonanței date la 10 decembrie 2019 de Tribunalul Uniunii Europene cu referința T-319/19;

trimiterea cauzei la Tribunal spre rejudecare;

plata sumei de 5000€ cu titlu de cheltuieli de procedură efectuate pentru prezentul recurs;

Obligarea Parlamentului European la plata cheltuielilor de judecată. În cazul în care Curtea de Justiție apreciază că este suficient de informată, recurentul solicită, în plus, Curții:

examinarea cauzei pe fond;

anularea deciziei Biroului Parlamentului European din 10 decembrie 2018 de modificare a măsurilor de aplicare a Statutului deputaților din Parlamentul European;

admiterea concluziilor recurentului prezentate în fața instanței de fond, fără a aduce atingere concluziilor formulate împotriva ordonanței care face obiectul recursului;

obligarea Parlamentului European la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Ordonanța este criticată pentru faptul că a considerat în mod neadecvat că decizia atacată nu îl privea pe recurent în mod direct că, prin urmare, reclamația sa din 27 februarie nu constituia o procedură precontencioasă și că, în lipsa luării în considerare a acesteia, trebuia să se considere că termenele de introducere a căilor de atac în contencios erau expirate.

____________