Language of document :

A tribunal du travail de Nivelles (Belgium) által 2020. február 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – UF kontra Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)

(C-105/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal du travail de Nivelles

Az alapeljárás felei

Felperes: UF

Alperes: Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Sérti-e az arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants (az önálló vállalkozók és segítő házastársuk javára megállapított táppénzbiztosítás és anyasági biztosítás bevezetéséről szóló, 1971. július 20-i királyi rendelet) az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. és 23. cikkét, a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1992. október 19-i 92/85/EGK tanácsi irányelvet1 , a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet2 , a valamely önálló vállalkozói tevékenységet, beleértve a mezőgazdasági tevékenységet is, folytató férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról, valamint az önálló vállalkozó nők terhességi és anyasági védelméről szóló, 1986. december 11-i 86/613/EGK tanácsi irányelvet3 , továbbá a részmunkaidős foglalkoztatásról szóló, 1997. december 15-i 97/81/EK tanácsi irányelvvel4 végrehajtott, a részmunkaidős foglalkoztatásról szóló keretmegállapodást azáltal, hogy a szülési szabadság keretében nem ír elő megfelelő ellátást azon önálló vállalkozó nő számára, aki kiegészítő jelleggel részmunkaidőben dolgozik, azonban úgy fizeti a járulékokat, mintha az a főtevékenysége lenne, míg az olyan önálló vállalkozó, aki főtevékenységként dolgozik részmunkaidőben, az anyasági ellátás teljes összegét megkapja?

Sérti-e az önálló vállalkozók és segítő házastársuk javára megállapított táppénzbiztosítás és anyasági biztosítás bevezetéséről szóló, 1971. július 20-i királyi rendelet az Alapjogi Charta 21. és 23. cikkét, a 92/85 irányelvet, a 2006/54 irányelvet, a 86/613 irányelvet, valamint a 97/81 irányelvvel végrehajtott, részmunkaidős foglalkoztatásról szóló keretmegállapodást azáltal, hogy a szülési szabadság keretében nem ír elő megfelelő ellátást azon nő számára, aki teljes munkaidőben munkavállalói és önálló vállalkozói tevékenységet végez, míg a teljes munkaidőben önálló vállalkozói tevékenységet végző nő az anyasági ellátás teljes összegét megkapja?

____________

1 HL 1992. L 348., 1. o. ; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 2. kötet, 110. o.

2 HL 2006. L 204., 23. o. 

3 HL 1986. L 359., 56. o. ; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 1. kötet, 330. o.

4 Az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a részmunkaidős foglalkoztatásról kötött keretmegállapodásról szóló, 1997. december 15-i 97/81/EK tanácsi irányelv (HL 1998. L 14., 9. o. ; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 3. kötet, 267. o.).