Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesfinanzhof (Saksamaa) 19. veebruaril 2020 – Hauptzollamt B versus XY

(kohtuasi C-87/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesfinanzhof

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Hauptzollamt B

Vastustaja: XY

Eelotsuse küsimused

1.    Kas määruse (EÜ) nr 865/20061 artikli 57 lõike 5 punkti a, mida on muudetud määrusega (EÜ) nr 2015/870, tuleb tõlgendada nii, et importijale, kellel on pakendites, mis on igaüks eraldi märgistatud, kaasas tuuraliste (Acipenseriformes spp.) kaaviari üldkoguses, mis ületab 125 grammi, ja kes ei esita selle kohta (re)ekspordidokumenti ega impordiluba, tuleb alles jätta kuni 125 grammi kaaviari, kui import ei toimu ühelgi määruse (EÜ) nr 865/2006 artikli 57 lõike 1 esimeses lõigus nimetatud eesmärgil?

Kui sellele küsimusele vastatakse jaatavalt:

2.    Kas liidu tolliterritooriumile toodud esemed kuuluvad isiklike asjade ja majatarvete hulka määruse (EÜ) nr 338/972 artikli 7 punkti 3 tähenduses ka siis, kui importija kaupa liidu tolliterritooriumile tuues avaldab, et ta soovib kinkida imporditud kauba teistele isikutele?

____________

1 Komisjoni 4. mai 2006. aasta määrus (EÜ) nr 865/2006, millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT 2006, L 166, lk 1).

2 Nõukogu 9. detsembri 1996. aasta määrus (EÜ) nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel (ELT 1997, L 61, lk 1; ELT eriväljaanne 15/03, lk 136).