Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. veljače 2020. uputio Bundesfinanzhof (Njemačka) – Hauptzollamt B protiv XY

(predmet C-87/20)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesfinanzhof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Hauptzollamt B

Tuženik: XY

Prethodna pitanja

Treba li članak 57. stavak 5. točku (a) Uredbe br. 865/20061 tumačiti na način da uvoznik, koji sa sobom nosi ukupnu količinu kavijara jesetrinih vrsta (Acipenseriformes spp.) veću od 125 grama (g) u pojedinačno označenim spremnicima i koji za to nije predočio ni dokument o (ponovnom) izvozu ni uvoznu dozvolu, treba zadržati količinu do 125 g kavijara ako svrha unošenja nije nijedna od onih koje se navode u članku 57. stavku 1. prvom podstavku Uredbe br. 865/2006?

Ako je odgovor na to pitanje potvrdan:

Jesu li primjerci uneseni na carinsko područje Unije dio osobnih i kućnih stvari u smislu članka 7. stavka 3. Uredbe br. 338/972 i ako uvoznik u trenutku prijevoza navodi da je te primjerke nakon unošenja namjeravao pokloniti drugim osobama?

____________

1 Uredba Komisije (EZ) br. 865/2006 od 4. svibnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (SL 2006., L 166, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 10., str. 106.)

2 Uredba Vijeća (EZ) br. 338/97 od 9. prosinca 1996. o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (SL 1997., L 61, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 7., str. 59.)