Language of document : ECLI:EU:C:2020:288


 


 2020 m. balandžio 22 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) nutartis
Yodel Delivery Network

(Byla C-692/19)(1)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis – Direktyva 2003/88/EB – Darbo laiko organizavimas – Sąvoka „darbuotojas“ – Siuntų pristatymo įmonė – Pagal paslaugų teikimo susitarimą įdarbintų kurjerių statuso kvalifikavimas – Kurjerių galimybė samdyti subrangovus ir tuo pačiu metu teikti panašias paslaugas tretiesiems asmenims“

1.      Prejudiciniai klausimai – Atsakymas, kuris aiškiai matyti iš jurisprudencijos – Procedūros reglamento 99 straipsnio taikymas

(SESV 267 straipsnis; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis)

(žr. 21 punktą)

2.      Socialinė politika – Darbuotojų sauga ir sveikatos apsauga – Direktyva 2003/88 dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų – Darbuotojo sąvoka – Savarankiškai dirbantis laisvai samdomas asmuo, galintis pasitelkti subrangovus arba pakaitinius asmenis, imtis arba nesiimti įvairių tariamo darbdavio siūlomų užduočių, teikti paslaugas bet kokiems tretiesiems asmenims ir nustatyti savo darbo valandas – Neįtraukimas – Sąlygos – Nacionalinio teismo atliekamas patikrinimas

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/88)

(žr. 27–32, 38–45 punktus ir rezoliucinę dalį)

Rezoliucinė dalis

2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų turi būti aiškinama kaip užkertanti kelią tam, kad asmuo, kurį tariamas darbdavys įdarbino pagal paslaugų teikimo susitarimą, kuriame nurodyta, kad jis yra savarankiškai dirbantis laisvai samdomas asmuo, būtų laikomas „darbuotoju“, kaip tai suprantama pagal šią direktyvą, kai tas asmuo gali:

–        pasitelkti subrangovus arba pakaitinius asmenis, kad suteiktų paslaugą, kurią įsipareigojo teikti;

–        imtis arba nesiimti įvairių tariamo darbdavio siūlomų užduočių arba vienašališkai nustatyti maksimalų jų skaičių;

–        teikti paslaugas bet kokiems tretiesiems asmenims, įskaitant tiesioginius tariamo darbdavio konkurentus, ir

–        nustatyti savo „darbo“ valandas pagal tam tikrus parametrus ir suplanuoti savo laiką taip, kaip patogiau jam pačiam, o ne vadovaudamasis vien tariamo darbdavio interesais,

jeigu šio asmens nepriklausomumas nėra fiktyvus ir tarp minėto asmens ir tariamo jo darbdavio negalima nustatyti pavaldumo ryšio. Tačiau prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, atsižvelgdamas į visus reikšmingus su šiuo asmeniu susijusius veiksnius ir į jo vykdomą ekonominę veiklą, turi atlikti kvalifikavimą vadovaudamasis Direktyva 2003/88.


1 OL C 423, 2019 12 16.