Language of document : ECLI:EU:C:2020:407


 


 Domstolens kendelse (Afdelingen for bevilling af appel) af 28. maj 2020 –
Hästens Sängar mod EUIPO

(Sag C-74/20 P)

»Appel – EU-varemærker – bevilling af appel – artikel 170b i Domstolens procesreglement – anmodning, der ikke godtgør, at et spørgsmål er vigtigt for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling – appellen admitteres ikke«

1.      Appel – regler om forudgående bevilling – vigtigt spørgsmål for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling – bevisbyrde

(Statutten for Domstolen, art. 58a; Domstolens procesreglement, art. 170b)

(jf. præmis 15)

2.      Appel – regler om forudgående bevilling – anmodning om bevilling om appel – formkrav – rækkevidde

(Statutten for Domstolen, art. 58a; Domstolens procesreglement, art. 170a og art. 170b)

(jf. præmis 16-18 og 20)

3.      Appel – regler om forudgående bevilling – vigtigt spørgsmål for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling – anmodning om bevilling, der ikke godtgør vigtigheden af spørgsmålet – admitteres ikke

(Statutten for Domstolen, art. 58a; Domstolens procesreglement, art. 170a og art. 170b)

(jf. præmis 21, 22, 25-28, 30 og 31)

4.      Appel – regler om forudgående bevilling – vigtigt spørgsmål for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling – Domstolens prøvelse af vurderingen af de faktiske omstændigheder og af beviselementer – udelukket

(Statutten for Domstolen, art. 58a; Domstolens procesreglement, art. 170a og art. 170b)

(jf. præmis 23 og 24)

5.      Appel – regler om forudgående bevilling – vigtigt spørgsmål for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling – spørgsmål, der ikke har været genstand for behandling ved Domstolen – anmodning om bevilling, der ikke godtgør vigtigheden af spørgsmålet – admitteres ikke

(Statutten for Domstolen, art. 58a; Domstolens procesreglement, art. 170a og art. 170b)

(jf. præmis 29)

Konklusion

1)

Appellen admitteres ikke.

2)

Hästens Sängar AB bærer sine egne omkostninger.