Language of document : ECLI:EU:C:2020:407


 


 Euroopa Kohtu (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) 28. mai 2020. aasta määrus – Hästens Sängar vs. EUIPO

(kohtuasi C74/20 P)

Apellatsioonkaebus – Euroopa Liidu kaubamärk – Apellatsioonkaebuste menetlusse võtmine – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 170b – Taotlus, milles ei ole tõendatud küsimuse olulisust liidu õiguse ühtsuse, järjepidevuse või edasiarendamise seisukohast – Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata jätmine

1.      Apellatsioonkaebus – Menetlusse võtmise otsustamise kord – Liidu õiguse ühtsuse, järjepidevuse või edasiarendamise seisukohast oluline küsimus – Tõendamiskoormis

(Euroopa Kohtu põhikiri, artikkel 58a; Euroopa Kohtu kodukord, artikkel 170b)

(vt punkt 15)

2.      Apellatsioonkaebus – Menetlusse võtmise otsustamise kord – Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmise taotlus – Vorminõuded – Ulatus

(Euroopa Kohtu põhikiri, artikkel 58a; Euroopa Kohtu kodukord, artiklid 170a ja 170b)

(vt punktid 16–18 ja 20)

3.      Apellatsioonkaebus – Menetlusse võtmise otsustamise kord – Liidu õiguse ühtsuse, järjepidevuse või edasiarendamise seisukohast oluline küsimus – Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmise taotlus, milles ei ole tõendatud küsimuse olulisust – Menetlusse võtmata jätmine

(Euroopa Kohtu põhikiri, artikkel 58a; Euroopa Kohtu kodukord, artiklid 170a ja 170b)

(vt punktid 21, 22, 25–28, 30 ja 31)

4.      Apellatsioonkaebus – Menetlusse võtmise otsustamise kord – Liidu õiguse ühtsuse, järjepidevuse või edasiarendamise seisukohast oluline küsimus – Asjaolude ja tõendite hindamise kontroll Euroopa Kohtus – Väljajätmine

(Euroopa Kohtu põhikiri, artikkel 58a; Euroopa Kohtu kodukord, artiklid 170a ja 170b)

(vt punktid 23 ja 24)

5.      Apellatsioonkaebus – Menetlusse võtmise otsustamise kord – Liidu õiguse ühtsuse, järjepidevuse või edasiarendamise seisukohast oluline küsimus – Küsimus, mida Euroopa Kohus ei ole analüüsinud – Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmise taotlus, milles ei ole tõendatud küsimuse olulisust – Menetlusse võtmata jätmine

(Euroopa Kohtu põhikiri, artikkel 58a; Euroopa Kohtu kodukord, artiklid 170a ja 170b)

(vt punkt 29)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus menetlusse võtmata.

2.

Jätta Hästens Sängar AB kohtukulud tema enda kanda.