Language of document : ECLI:EU:C:2020:407


 


 2020 m. gegužės 28 d. Teisingumo Teismo (prašymus priimti apeliacinį skundą nagrinėjanti kolegija) nutartis
Hästens Sängar / EUIPO

(Byla C-74/20 P)

„Apeliacinis skundas – Europos Sąjungos prekių ženklas – Apeliacinių skundų priėmimas – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 170b straipsnis – Prašymas, neįrodantis, kad keliamas klausimas yra svarbus Sąjungos teisės vienovei, darnai ar raidai – Apeliacinio skundo nepriėmimas“

1.      Apeliacinis skundas – Išankstinio priėmimo tvarka – Sąjungos teisės vienovei, darnai ar raidai svarbus klausimas – Įrodinėjimo pareiga

(Teisingumo Teismo statuto 58a straipsnis; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 170b straipsnis)

(žr. 15 punktą)

2.      Apeliacinis skundas – Išankstinio priėmimo tvarka – Prašymas priimti apeliacinį skundą – Formos reikalavimai – Apimtis

(Teisingumo Teismo statuto 58a straipsnis; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 170a ir 170b straipsniai)

(žr. 16–18 ir 20 punktus)

3.      Apeliacinis skundas – Išankstinio priėmimo tvarka – Sąjungos teisės vienovei, darnai ar raidai svarbus klausimas – Prašymas dėl priėmimo, kuriame neįrodyta klausimo svarba – Nepriėmimas

(Teisingumo Teismo statuto 58a straipsnis; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 170a ir 170b straipsniai)

(žr. 21, 22, 25–28, 30 ir 31 punktus)

4.      Apeliacinis skundas – Išankstinio priėmimo tvarka – Sąjungos teisės vienovei, darnai ar raidai svarbus klausimas – Teisingumo Teismo atliekama faktinių aplinkybių ir įrodymų vertinimo kontrolė – Netaikymas

(Teisingumo Teismo statuto 58a straipsnis; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 170a ir 170b straipsniai)

(žr. 23 ir 24 punktus)

5.      Apeliacinis skundas – Išankstinio priėmimo tvarka – Sąjungos teisės vienovei, darnai ar raidai svarbus klausimas – Klausimas, kurio Teisingumo Teismas nenagrinėjo – Prašymas dėl priėmimo, kuriame neįrodyta klausimo svarba – Nepriėmimas

(Teisingumo Teismo statuto 58a straipsnis; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 170a ir 170b straipsniai)

(žr. 29 punktą)

Rezoliucinė dalis

1.

Nepriimti apeliacinio skundo.

2.

Hästens Sängar AB padengia savo bylinėjimosi išlaidas.