Language of document : ECLI:EU:C:2020:407


 


 Tiesas (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) 2020. gada 28. maija rīkojums – Hästens Sängar/EUIPO

(lieta C74/20 P)

Apelācija – Eiropas Savienības preču zīme – Apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējums – Tiesas Reglamenta 170.b pants – Pieteikums, kas nepierāda, ka jautājumam ir nozīme Savienības tiesību vienotībā, konsekvencē vai attīstībā – Apelācijas sūdzības atzīšana par nepieļaujamu

1.      Apelācija – Iepriekšējas pieļaujamības procedūra – Jautājums, kas ir nozīmīgs Savienības tiesību vienotībai, konsekvencei vai attīstībai – Pierādīšanas pienākums

(Tiesas statūtu 58.a pants; Tiesas Reglamenta 170.b pants)

(skat. 15. punktu)

2.      Apelācija – Iepriekšējas pieļaujamības procedūra – Pieteikums par apelācijas sūdzības atzīšanu par pieļaujamu – Formas prasības – Piemērojamība

(Tiesas statūtu 58.a pants; Tiesas Reglamenta 170.a un 170.b pants)

(skat. 16.–18., 20. punktu)

3.      Apelācija – Iepriekšējas pieļaujamības procedūra – Jautājums, kas ir nozīmīgs Savienības tiesību vienotībai, konsekvencei vai attīstībai – Pieteikums par pieļaujamības atzīšanu, kurā nav pierādīts jautājuma nozīmīgums – Nepieļaujamība

(Tiesas statūtu 58.a pants; Tiesas Reglamenta 170.a un 170.b pants)

(skat. 21.,22., 25.–28., 30., 31. punktu)

4.      Apelācija – Iepriekšējas pieļaujamības procedūra – Jautājums, kas ir nozīmīgs Savienības tiesību vienotībai, konsekvencei vai attīstībai – Faktu un pierādījumu vērtējuma pārbaude Tiesā – Izslēgšana

(Tiesas statūtu 58.a pants; Tiesas Reglamenta 170.a un 170.b pants)

(skat. 23., 24. punktu)

5.      Apelācija – Iepriekšējas pieļaujamības procedūra – Jautājums, kas ir nozīmīgs Savienības tiesību vienotībai, konsekvencei vai attīstībai – Jautājums, kas nav pakļauts Tiesas pārbaudei – Pieteikums par pieļaujamības atzīšanu, kurā nav pierādīts jautājuma nozīmīgums – Nepieļaujamība

(Tiesas statūtu 58.a pants; Tiesas Reglamenta 170.a un 170.b pants)

(skat. 29. punktu)

Rezolutīvā daļa

1)

Apelācijas sūdzība nav pieļaujama.

2)

Hästens Sängar AB sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.