Language of document : ECLI:EU:C:2020:407


 


 Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla tal-Ammissjoni tal-Appelli) tat-28 ta’ Mejju 2020– Hästens Sängar vs EUIPO

(Kawża C74/20 P)

“Appell – Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Ammissjoni tal-appelli – Artikolu 170b tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja – Talba li ma turix l-importanza ta’ kwistjoni għall-unità, il-koerenza jew l-iżvilupp tad-dritt tal-Unjoni – Nuqqas ta’ ammissjoni tal-appell”

1.      Appell – Mekkaniżmu ta’ ammissjoni minn qabel – Kwistjoni importanti għall-unità, il-koerenza jew l-iżvilupp tad-dritt tal-Unjoni – Oneru tal-prova

(Statut tal-Qorti tal-Ġustizzja, Artikolu 58a; Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja, Artikolu 170b)

(ara l-punt 15)

2.      Appell – Mekkaniżmu ta’ ammissjoni minn qabel – Talba għal ammissjoni ta’ appell – Rekwiżiti formali – Portata

(Statut tal-Qorti tal-Ġustizzja, Artikolu 58a; Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja, Artikoli 170a u 170b)

(ara l-punti 16-18, 20)

3.      Appell – Mekkaniżmu ta’ ammissjoni minn qabel – Kwistjoni importanti għall-unità, il-koerenza jew l-iżvilupp tad-dritt tal-Unjoni – Talba għal ammissjoni li ma turix l-importanza tal-kwistjoni – Nuqqas ta’ ammissjoni

(Statut tal-Qorti tal-Ġustizzja, Artikolu 58a; Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja, Artikoli 170a u 170b)

(ara l-punti 21, 22, 25-28, 30, 31)

4.      Appell – Mekkaniżmu ta’ ammissjoni minn qabel – Kwistjoni importanti għall-unità, il-koerenza jew l-iżvilupp tad-dritt tal-Unjoni – Stħarriġ mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-evalwazzjoni tal-fatti u tal-provi – Esklużjoni

(Statut tal-Qorti tal-Ġustizzja, Artikolu 58a; Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja, Artikoli 170a u 170b)

(ara l-punti 23, 24)

5.      Appell – Mekkaniżmu ta’ ammissjoni minn qabel – Kwistjoni importanti għall-unità, il-koerenza jew l-iżvilupp tad-dritt tal-Unjoni – Kwistjoni li ma ġietx eżaminata mill-Qorti tal-Ġustizzja – Talba għal ammissjoni li ma turix l-importanza tal-kwistjoni – Nuqqas ta’ ammissjoni

(Statut tal-Qorti tal-Ġustizzja, Artikolu 58a; Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja, Artikoli 170a u 170b)

(ara l-punt 29)

Dispożittiv

1)

L-appell ma huwiex ammess.

2)

Hästens Sängar AB għandha tbati l-ispejjeż rispettivi tagħha.