Language of document : ECLI:EU:C:2020:407


 


 Ordonanța Curții (Camera de admitere în principiu a recursurilor) din 28 mai 2020 – Hästens Sängar/EUIPO

(Cauza C74/20 P)

„Recurs – Marcă a Uniunii Europene – Admitere în principiu a recursurilor – Articolul 170 b din Regulamentul de procedură al Curții – Cerere care nu demonstrează importanța unei chestiuni pentru unitatea, coerența sau dezvoltarea dreptului Uniunii – Neadmitere în principiu a recursului”

1.      Recurs – Regimul admiterii în principiu – Chestiune importantă pentru unitatea, coerența sau dezvoltarea dreptului Uniunii – Sarcina probei

(Statutul Curții de Justiție, art. 58 a; Regulamentul de procedură al Curții, art. 170 b)

(a se vedea punctul 15)

2.      Recurs – Regimul admiterii în principiu – Cerere de admitere în principiu a unui recurs – Cerințe de formă – Conținut

(Statutul Curții de Justiție, art. 58 a; Regulamentul de procedură al Curții, art. 170 a și 170 b)

(a se vedea punctele 16-18 și 20)

3.      Recurs – Regimul admiterii în principiu – Chestiune importantă pentru unitatea, coerența sau dezvoltarea dreptului Uniunii – Cerere de admitere în principiu care nu demonstrează importanța chestiunii – Neadmitere în principiu

(Statutul Curții de Justiție, art. 58 a; Regulamentul de procedură al Curții, art. 170 a și 170 b)

(a se vedea punctele 21, 22, 25-28, 30 și 31)

4.      Recurs – Regimul admiterii în principiu – Chestiune importantă pentru unitatea, coerența sau dezvoltarea dreptului Uniunii – Controlul exercitat de Curte cu privire la aprecierea faptelor și a elementelor de probă – Excludere

(Statutul Curții de Justiție, art. 58 a; Regulamentul de procedură al Curții, art. 170 a și 170 b)

(a se vedea punctele 23 și 24)

5.      Recurs – Regimul admiterii în principiu – Chestiune importantă pentru unitatea, coerența sau dezvoltarea dreptului Uniunii – Chestiune care nu a făcut obiectul unei examinări de către Curte – Cerere de admitere în principiu care nu demonstrează importanța chestiunii – Neadmitere în principiu

(Statutul Curții de Justiție, art. 58 a; Regulamentul de procedură al Curții, art. 170 a și 170 b)

(a se vedea punctul 29)

Dispozitivul

1)

Recursul nu este admis în principiu.

2)

Hästens Sängar AB suportă propriile cheltuieli de judecată.