Language of document : ECLI:EU:C:2020:407


 


 Domstolens beslut (prövningstillståndsavdelningen) av den 28 maj 2020–
Hästens Sängar mot EUIPO

(mål C74/20 P)

”Överklagande – EU-varumärke – Prövningstillstånd – Artikel 170b i domstolens rättegångsregler – Klaganden har i ansökan inte visat att överklagandet aktualiserar en fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten – Prövningstillstånd meddelas inte”

1.      Överklagande – Prövningstillstånd – Fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten – Bevisbörda

(Domstolens stadga, artikel 58a; domstolens rättegångsregler, artikel 170b)

(se punkt 15)

2.      Överklagande – Prövningstillstånd – Ansökan om prövningstillstånd – Formkrav – Räckvidd

(Domstolens stadga, artikel 58a; domstolens rättegångsregler, artikel 170a och 170b)

(se punkterna 16–18 och 20)

3.      Överklagande – Prövningstillstånd – Fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten – Klaganden har i ansökan inte visat att överklagandet aktualiserar en fråga som är av sådan vikt – Prövningstillstånd meddelas inte

(Domstolens stadga, artikel 58a; domstolens rättegångsregler, artikel 170a och 170b)

(se punkterna 21, 22, 25–28, 30 och 31)

4.      Överklagande – Prövningstillstånd – Fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten – Domstolens kontroll av bedömningen av de faktiska omständigheterna och bevisningen – Omfattas inte

(Domstolens stadga, artikel 58a; domstolens rättegångsregler, artikel 170a och 170b)

(se punkterna 23 och 24)

5.      Överklagande – Prövningstillstånd – Fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten – Fråga som inte prövats av domstolen – Klaganden har i ansökan inte visat att överklagandet aktualiserar en fråga som är av sådan vikt – Prövningstillstånd meddelas inte

(Domstolens stadga, artikel 58a; domstolens rättegångsregler, artikel 170a och 170b)

(se punkt 29)

Avgörande

1)

Prövningstillstånd meddelas inte.

2)

Hästens Sängar AB ska bära sina rättegångskostnader.