Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Naczelnym Sądem Administracyjnym (Polsko) dne 31. prosince 2019 – M.A. v. Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N.

(Věc C-949/19)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Naczelny Sąd Administracyjny

Účastníci původního řízení

Žalobce: M.A.

Žalovaný: Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N.

Předběžná otázka

Musí být čl. 21 odst. 2a Úmluvy k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích1 ve spojení s čl. 47 prvním pododstavcem Listiny základních práv Evropské unie vykládán v tom smyslu, že státnímu příslušníkovi třetí země, jemuž byla zamítnuta žádost o udělení dlouhodobého víza a který nemůže využít práva volně se pohybovat na území ostatních členských států vyplývajícího z čl. 21 odst. 1 Úmluvy k provedení Schengenské dohody, musí být zaručeno právo na účinné prostředky nápravy před soudem?

____________

1 Úř. věst. 2000, L 239 s. 19; Zvl. vyd. 19/02, s. 9