Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 31. december 2019 – M.A. mod Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N.

(Sag C-949/19)

Processprog: polsk

Den forelæggende ret

Naczelny Sąd Administracyjny

Parter i hovedsagen

Sagsøger: M.A.

Sagsøgt: Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N.

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 21, stk. 2a, i konvention om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 1 mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union, Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland of Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser sammenholdt med artikel 47, første afsnit, i Den Europæiske Unions Charter om grundlæggende rettigheder forstås således, at en tredjelandsstatsborger, som har fået afslag på visum til længerevarende ophold, og som ikke kan benytte sig af retten i artikel 21, stk. 1, i konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen til frit at kunne færdes på de øvrige medlemsstaters område, bør sikres retten til effektive retsmidler ved en domstol?

____________

1     EFT 2000, L 239, s. 19.