Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Naczelny Sąd Administracyjny (Poola) 31. detsembril 2019 – M.A. versus Konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej w N.

(kohtuasi C-949/19)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Naczelny Sąd Administracyjny

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: M.A.

Vastustaja: Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N.

Eelotsuse küsimus

Kas konventsiooni, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel sõlmitud Schengeni lepingut kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta nende ühispiiridel1 , artikli 21 lõiget 2a koostoimes Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 esimese lõiguga tuleb tõlgendada nii, et kolmanda riigi kodanikule, kellele keelduti pikaajalise viisa andmisest ja kes ei saa kasutada Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni artikli 21 lõikest 1 tulenevat õigust vabalt liikuda teiste liikmesriikide territooriumil, peab olema tagatud õigus tõhusale õiguskaitsevahendile kohtus?

____________

1 ELT 2000, L 239, lk 19; ELT eriväljaanne 19/02, lk 9.