Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Naczelny Sąd Administracyjny (Puola) on esittänyt 31.12.2019 – M.A. v. Konsuł Rzeczypospolitej Polskiej w N.

(asia C-949/19)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Naczelny Sąd Administracyjny

Pääasian asianosaiset

Valittaja: M.A.

Vastapuoli: Konsuł Rzeczypospolitej Polskiej w N.

Ennakkoratkaisukysymys

Onko tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14.6.1985 Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen1 [− −] 21 artiklan 2a kappaletta, luettuna yhdessä Euroopan unionin perusoikeuskirjan [− −] 47 artiklan ensimmäisen kohdan kanssa, tulkittava siten, että kolmannen valtion kansalaiselle, jolta on evätty pitkäaikainen viisumi ja joka ei voi käyttää Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 21 artiklan 1 kappaleesta johtuvaa oikeutta vapaaseen liikkumiseen muiden jäsenvaltioiden alueella, on taattava oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin tuomioistuimessa?

____________

1 EUVL 2000, L 239, s. 19.