Language of document :

A Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) által 2019. december 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – M. A. kontra Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N.

(C-949/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Naczelny Sąd Administracyjny

Az alapeljárás felei

Felperes: M. A.

Alperes: Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény1 21. cikkének (2a) bekezdését, az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével összefüggésben, hogy a harmadik ország állampolgárának, akitől megtagadták a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumot, és aki a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 21. cikkének (1) bekezdése alapján nem mozoghat szabadon a többi tagállam területén, biztosítani kell a hatékony bírósági jogorvoslathoz való jogot?

____________

1 HL 2000. L 239., 19. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 2. kötet, 9. o.