Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) la 31 decembrie 2019 – M.A./Konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej w N.

(Cauza C-949/19)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Naczelny Sąd Administracyjny

Părțile din procedura principală

Reclamant: M.A.

Pârât: Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N.

Întrebarea preliminară

Articolul 21 alineatul (2a) din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 între guvernele statelor di Uniunea Economică Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune1 coroborat cu articolul 47 primul paragraf din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene trebuie interpretat în sensul că unui resortisant al unei țări terțe, căruia i s a refuzat eliberarea unei vize de lungă ședere și care nu poate beneficia de dreptul prevăzut la articolul 21 alineatul (1) din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen de a circula liber pe teritoriul celorlalte state membre, trebuie să i se asigure dreptul la o cale de atac efectivă în fața unei instanțe judecătorești?

____________

1 JO 2000, L 239, p. 19, Ediție specială, 19/vol. 1, p. 183.