Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Luksemburg) 9. märtsil 2020 – XI versus Caisse pour l’avenir des enfants

(kohtuasi C-129/20)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: XI

Vastustaja: Caisse pour l’avenir des enfants

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 3. juuni 1996. aasta direktiiviga 96/34/EÜ rakendatud Euroopa Tööandjate Föderatsiooni, Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse ja Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni poolt lapsehoolduspuhkuse kohta sõlmitud raamkokkuleppe1 klausli 1 punkte 1 ja 2 ning klausli 2 punkti 1 ja punkti 3 alapunkti b tuleb tõlgendada nii, et sellise liikmesriigi õigusnormi kohaldamine, nagu seda on riigiteenistujate üldmäärust kehtestava 16. aprilli 1979. aasta seaduse muudatusi sisaldava ning 22. detsembri 2006. aasta seadusest tuleneva redaktsiooni (Mémorial, A, 2006, nr 242, lk 4838) artikkel 29bis, mis seab lapsehoolduspuhkuse andmise sõltuvusse kahest tingimusest: et esiteks oleks töötajal vahetult enne lapsehoolduspuhkuse algust olnud kaheteistkümne järjestikuse kuu jooksul pidevalt seaduslik töökoht ja sellest tulenev sotsiaalkindlustus ning et teiseks oleks see nii ka laste sündimise või lapsendamise ajal, kusjuures seda teist tingimust tuleks täita isegi siis, kui laps(ed) on sündinud või lapsendatud varem kui kaksteist kuud enne lapsehoolduspuhkuse algust?

____________

1 ELT 1996, L 145, lk 4.