Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 9. ožujka 2020. uputio Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Luksemburg) – XI protiv Caisse pour l'avenir des enfants

(predmet C-129/20)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Stranke glavnog postupka

Tužiteljica: XI

Tuženik: Caisse pour l'avenir des enfants

Prethodno pitanje

Trebaju li se klauzula 1. točka 1., klauzula 1. točka 2. i klauzula 2. točka 1., klauzula 2. točka 3. podtočka (b) Okvirnog sporazuma o roditeljskom dopustu koji su 14. prosinca 1995. sklopili socijalni partneri UNICE, CEEP i ETUC, provedenog Direktivom 96/34/CE Vijeća od 3. lipnja 1996. o Okvirnom sporazumu o roditeljskom dopustu (Službeni list Europskih zajednica, L 145 od 19.6.96., str. 4.)1 , tumačiti na način da im se protivi primjena odredbe nacionalnog prava, poput članka 29.a izmijenjenog Zakona od 16. travnja 1979. o utvrđivanju općeg statuta državnih službenika u njegovoj verziji od 22. prosinca 2006. (Mémorial, A, 2006., br. 242., str. 4838.), kojom se odobravanje roditeljskog dopusta podvrgava dvostrukom uvjetu da je radnik zakonito zaposlen na radnom mjestu i na tom temelju socijalno osiguran, s jedne strane, neprekinuto tijekom razdoblja najmanje dvanaest mjeseci u kontinuitetu koji neposredno prethode početku roditeljskog dopusta pri čemu se, s druge strane, u trenutku rođenja ili prihvata posvojenog djeteta ili djece traži ispunjenje tog drugog uvjeta čak i ako je do rođenja ili prihvata došlo više od dvanaest mjeseci prije početka roditeljskog dopusta?

____________

1 SL 1996, L 145, str. 4.