Language of document :

A Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Luxemburg) által 2020. március 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – XI kontra Caisse pour l'avenir des enfants

(C-129/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Az alapeljárás felei

Felperes: XI

Alperes: Caisse pour l'avenir des enfants

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

A szülői szabadságról kötött keretmegállapodásról szóló, 1996. június 3-i 96/34/EK tanácsi irányelvvel1 végrehajtott, az UNICE, a CEEP és az ESZSZ általános iparági szervezetek által a szülői szabadságról 1995. december 14-én kötött keretmegállapodás 1.szakaszának 1. pontját, 1. szakaszának 2. pontját, 2. szakaszának 1. pontját és 2. szakasza 3. pontjának b) alpontját úgy kell-e értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti jogi rendelkezés alkalmazása, mint a loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État (a köztisztviselők jogállásáról szóló, 1979. április 16-i módosított törvény) 2006. december 22-i törvény szerinti változatának (Mémorial, A, 2006., 242. sz., 4838. o.) 29 bis cikke, amely a szülői szabadság megadását azon kettős feltételhez köti, hogy a munkavállalót jogszerűen foglalkoztassák egy munkahelyen, és ennek alapján a munkavállaló rendelkezzen társadalombiztosítási jogviszonnyal egyrészt közvetlenül a szülői szabadság kezdete előtt folyamatosan, legalább tizenkét hónapig megszakítás nélkül, másrészt a gyermek(ek) születésének vagy örökbefogadásának időpontjában, e második feltételt pedig még akkor is tiszteletben kell tartani, ha a születésre vagy az örökbefogadásra a szülői szabadság kezdetét megelőzően több mint tizenkét hónappal került sor?

____________

1 HL 1996. L 145., 4. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 2. kötet, 285. o.