Language of document :

2020 m. kovo 9 d. Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Liuksemburgas) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje XI / Caisse pour l'avenir des enfants

(Byla C-129/20)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė, iš pradžių ieškovė: XI

Kita kasacinio proceso šalis, iš pradžių atsakovė: Caisse pour l'avenir des enfants

Prejudicinis klausimas

Ar 1995 m. gruodžio 14 d. profesinių organizacijų UNICE, CEEP ir CES sudaryto Bendrojo susitarimo dėl tėvystės [vaiko priežiūros] atostogų, įgyvendinto 1996 m. birželio 3 d. Tarybos direktyva 96/34/EB dėl Bendrojo susitarimo dėl tėvystės [vaiko priežiūros] atostogų1 , 1 straipsnio 1 ir 2 dalys, 2 straipsnio 1 dalis ir 2 straipsnio 3 dalies b punktas turi būti aiškinami taip, kad pagal šias nuostatas draudžiama taikyti tokią vidaus teisės nuostatą kaip Loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires (1979 m. balandžio 16 d. iš dalies pakeistas Įstatymas, kuriuo nustatomos valstybės tarnybos bendrosios nuostatos) (2006 m. gruodžio 22 d. redakcija) (Mémorial, A, 2006, Nr. 242, p. 4838) 29bis straipsnis, pagal kurį vaiko priežiūros atostogų suteikimui nustatyta dviguba sąlyga, kad darbuotojas, teisėtai dirbantis pagal darbo sutartį ir šiuo pagrindu priklausantis socialinės apsaugos sistemai, pirma, iki vaiko priežiūros atostogų būtų įgijęs 12 mėnesių nepertraukiamo darbo stažą ir, antra, vaiko (vaikų) gimimo arba įvaikinimo momentu šią sąlygą reikalaujama įvykdyti net ir tuo atveju, jeigu vaikas gimė arba buvo įvaikintas anksčiau nei 12 mėnesių iki vaiko priežiūros atostogų pradžios?

____________

1 OL L 145, 1996, p. 4; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 2 t., p. 285.