Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odočbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof (Nemčija) 29. januarja 2020 – E/Finanzamt N

(Zadeva C-45/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesfinanzhof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka in revident: E

Tožena stranka in nasprotna stranka v postopku z revizijo: Finanzamt N

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali člen 168(a) v povezavi s členom 167 Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. 11. 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost1 nasprotuje nacionalni sodni praksi, po kateri je pravica do odbitka vstopnega davka izključena v primerih, v katerih obstaja pravica do izbire vključitve prejetih dobav, če do izteka zakonskega roka za oddajo letnega obračuna davka na dodano vrednost ni bila oddana nobena za finančne organe razvidna izjava o vključitvi?

Ali člen 168(a) Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. 11. 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost nasprotuje nacionalni sodni praksi, po kateri se predpostavlja vključitev v zasebno premoženje oziroma takšna domneva, če niso podani (zadostni) kazalniki za vključitev poslovna sredstva?

____________

1 UL 2006, L 347, str. 1.