Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzgericht (Avstrija) 4. februarja 2020 – DBKAG/Finanzamt Linz

(Zadeva C-59/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesfinanzgericht

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: DBKAG

Zadevni urad: Finanzamt Linz

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 135(1)(g) Direktive 2006/112/ES1 razlagati tako, da za namen oprostitve, določene v tej določbi, s pojmom „upravljanje posebnih investicijskih skladov“ zajeta tudi podelitev pravice do uporabe posebne programske opreme, razvite posebej za upravljanje posebnih investicijskih skladov, družbi za upravljanje (v nadaljevanju: DZU) s strani tretjega dajalca licence, če je ta posebna programska oprema, tako kot v postopku v glavni stvari, namenjena izključno izvrševanju specifičnih in bistvenih dejavnosti v zvezi z upravljanjem posebnega investicijskega sklada, pri tem pa se izvaja na tehnični infrastrukturi DZU ter lahko svoje naloge vrši samo s podrejenim sodelovanjem z DZU in neprestanim uporabljanjem podatkov o trgu, ki jih zagotavlja DZU?

____________

1 Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, str. 1).