Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Polen) den 23. december 2019 – Grupa Warzywna Sp. z o.o. mod Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

(Sag C-935/19)

Processprog: polsk

Den forelæggende ret

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Grupa Warzywna Sp. z o.o.

Sagsøgt: Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Præjudicielt spørgsmål

Er pligten til at betale tillægsafgift, som følger af momslovens artikel 112b stk. 2, i overensstemmelse med bestemmelserne i Rådets direktiv 2006/112/EF 1 af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT 2006, L 347, s.1, som ændret; herefter »direktiv 2006/112«) (navnlig artikel 2, artikel 250 og artikel 273 heri), artikel 4, stk. 3, TEU, artikel 325 TEUF og proportionalitetsprincippet?

____________

1     EUT 2006, L 347 s.1.