Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Poola) 23. detsembril 2019 – Grupa Warzywna Sp. z o.o. versus Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

(kohtuasi C-935/19)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Grupa Warzywna Sp. z o.o.

Vastustaja: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Eelotsuse küsimus

Kas täiendava maksukohustuse kehtestamine käibemaksuseaduse artikli 112b lõike 2 kohaselt on kooskõlas nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiviga 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi1 (eelkõige selle artiklid 2, 250, 273), Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõikega 3, ELTL artikliga 325 ja proportsionaalsuse põhimõttega?

____________

1 ELT 2006, L 347, lk 1.