Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. prosinca 2019. uputio Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Poljska) – Grupa Warzywna Sp. z o.o. protiv Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

(predmet C-935/19)

Jezik postupka: poljski

Sud koji je uputio zahtjev

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Grupa Warzywna Sp. z o.o.

Tuženik: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Prethodno pitanje

Je li dodatna porezna obveza, poput one koja se propisuje člankom 112.b stavkom 2. Zakona o PDV-u, u skladu s Direktivom Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost1 (osobito članak 2., članak 250., članak 273.), člankom 4. stavkom 3. Ugovora o Europskoj uniji, člankom 325. UFEU-a i načelom proporcionalnosti?

____________

1 SL 2006., L 347, str. 1.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.