Language of document :

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Lengyelország) által 2019. december 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Grupa Warzywna Sp. z o.o. kontra Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

(C-935/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Az alapeljárás felei

Felperes: Grupa Warzywna Sp. z o.o.

Alperes: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Összeegyeztethető-e a héatörvény 112b. cikkének (2) bekezdésében előírthoz hasonló kiegészítő adókötelezettség a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvvel1 (különösen annak 2., 250. és 273. cikkével), az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkének (3) bekezdésével, az EUMSZ 325. cikkel és az arányosság elvével?

____________

1 HL 2006. L 347., 1. o.; helyesbítések: HL 2007. L 335., 60. o.; HL 2015. L 323., 31. o.