Language of document :

2019 m. gruodžio 23 d. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Grupa Warzywna Sp. z o.o. / Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

(Byla C-935/19)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Grupa Warzywna Sp. z o.o.

Atsakovas: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Prejudicinis klausimas

Ar tokia papildoma mokesčių prievolė, kaip nustatyta PVM įstatymo 112b straipsnio 2 dalyje, atitinka 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos1 (visų pirma jos 2 straipsnio, 250 straipsnio ir 273 straipsnio), Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalies ir SESV 325 straipsnio nuostatas ir proporcingumo principą?

____________

1 OL L 347, 2006, p. 1.