Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 23. decembrī iesniedza Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Polija) – Grupa Warzywna Sp. z o.o./Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

(Lieta C-935/19)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Pamatlietas puses

Prasītāja: Grupa Warzywna Sp. z o.o.

Atbildētājs: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Prejudiciālais jautājums

Vai tāds papildus nodokļa aprēķins, kāds ir paredzēts Likuma par PVN 112.b panta 2. punktā, atbilst Padomes Direktīvas 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 1 normām (it īpaši 2., 250. un 273. pantam), Līguma par Eiropas Savienību 4. panta 3. punktam, LESD 325. panta normām un samērīguma principam?

____________

1      OV 2006, L 347, 1. lpp.