Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Polonia) la 23 decembrie 2019 – Grupa Warzywna Sp. z o.o./Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

(Cauza C-935/19)

Limba de procedură: poloneza

Instanța de trimitere

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Părțile din procedura principală

Reclamant: Grupa Warzywna Sp. z o.o.

Pârât: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Întrebarea preliminară

O obligație fiscală suplimentară precum cea prevăzută în cuprinsul articolului 112b alineatul (2) din Legea privind TVA-ul este compatibilă cu prevederile Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată1 (și în special articolele 2, 250, 273), cu articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, cu articolul 325 TFUE și cu principiul proporționalității?

____________

1 JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7.