Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgericht Köln (Saksamaa) 23. jaanuaril 2020 – Biofa AG versus Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG

(kohtuasi C-29/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberlandesgericht Köln

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Biofa AG

Kostja: Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG

Eelotsuse küsimus

Kas toimeaine heakskiitmisega määruse (EL) nr 528/20121 artikli 9 lõike 1 punkti a alusel vastu võetud rakendusmäärusega määratakse ühtlasi liikmesriigis toimuva kohtumenetluse jaoks siduvalt kindlaks, et heakskiidetud aine eesmärk on toimida muude vahenditega peale puhtfüüsikaliste või -mehhaaniliste toimingute määruse nr 528/2012 artikli 3 lõike 1 punkti a tähenduses, või saab vaidlust lahendav liikmesriigi kohus ka pärast rakendusmääruse vastuvõtmist faktilise asjaoluna tuvastada, kas määruse nr 528/2012 artikli 3 lõike 1 punktis a esitatud tingimused on täidetud?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrus (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist (ELT 2012, L 167, lk 1).