Language of document :

Oberlandesgericht Köln (Németország) által 2020. január 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Biofa AG kontra Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG

(C-29/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberlandesgericht Köln

Az alapeljárás felei

Felperes: Biofa AG

Alperes: Sikma D. Vertriebs GmbH és Co. KG

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Egy hatóanyagnak az 528/2012/EU rendelet1 9. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti végrehajtási rendelet útján történő jóváhagyása esetén a tagállami bírósági eljárásokban kötelező abból kiindulni, hogy a jóváhagyás tárgyát képező anyagnak az a rendeltetése, hogy az 528/2012/EU rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében a tisztán fizikai vagy mechanikai ráhatáson kívüli más módon hasson, vagy pedig a végrehajtási rendelet elfogadását követően is a jogvitát elbíráló tagállami bíróság feladata annak ténybeli megállapítása, hogy fennállnak-e az 528/2012/EU rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) pontjában foglalt tényállási feltételek?

____________

1 A biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2012. L 167., 1. o.).