Language of document :

2020 m. sausio 23 d. Oberlandesgericht Köln (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Biofa AG / Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG

(Byla C-29/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberlandesgericht Köln

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Biofa AG

Atsakovė: Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG

Prejudicinis klausimas

Ar veikliosios medžiagos patvirtinimas įgyvendinimo reglamentu pagal Reglamento (ES) Nr. 528/20121 9 straipsnio 1 dalies a punktą teismo procesui valstybėje narėje privalomai reiškia, kad patvirtintos medžiagos paskirtis, kaip tai suprantama pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 3 straipsnio 1 dalies a punktą, yra daryti poveikį bet kokiais, išskyrus tik fizinius ar mechaninius, būdais, ar net priėmus įgyvendinimą reglamentą sprendimą priimantis valstybės narės teismas turi nustatyti faktą, ar tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 528/2012 3 straipsnio 1 dalies a punkto taikymo sąlygos?

____________

1 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL L 167, 2012, p. 1).