Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberlandesgericht Köln (Germania) la 23 ianuarie 2020 – Biofa AG/Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG

(Cauza C-29/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Oberlandesgericht Köln

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Biofa AG

Pârâtă: Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG

Întrebarea preliminară

În cadrul unei proceduri judiciare într-un stat membru, prin aprobarea unei substanțe active prin intermediul unui regulament de punere în aplicare, în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 528/20121 , se stabilește în mod obligatoriu că substanța care se află la originea aprobării este destinată să acționeze în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 în orice alt mod decât prin simpla acțiune fizică sau mecanică ori instanței din statul membru sesizate să pronunțe o decizie îi revine sarcina să efectueze constatările de fapt privind aspectul dacă sunt îndeplinite condițiile materiale prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, chiar și după adoptarea unui regulament de punere în aplicare?

____________

1 Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (JO 2012, L 167, p. 1).