Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Köln (Nemčija) 23. januarja 2020 - Biofa AG/Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG

(Zadeva C-29/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberlandesgericht Köln

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Biofa AG

Tožena stranka: Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je z odobritvijo aktivne snovi z izvedbeno uredbo v skladu s členom 9(1)(a) Uredbe (EU) št. 528/2012 1 za sodni postopek v državi članici zavezujoče določeno, da je snov, na katero se nanaša odobritev, namenjena temu, da v smislu člena 3(1)(a) Uredbe (EU) št. 528/2012 deluje na kateri koli drug način kot zgolj fizično ali mehansko, oziroma je sodišče države članice, ki odloča o zadevi, zavezano k tenu, da dejansko ugotovi ali so podani elementi dejanskega stanu iz člena 3(1)(a) Uredbe (EU) št. 528/2012 tudi po sprejetju izvedbene uredbe?

____________

1 Uredba (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (UL 2012, L 167, str. 1).