Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzgericht (Rakousko) dne 4. února 2020 – K v. Finanzamt Linz

(Věc C-58/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesfinanzgericht

Účastníci původního řízení

Stěžovatelka: K

Orgán, proti kterému stížnost směruje: Finanzamt Linz

Předběžná otázka

Musí být čl. 135 odst. 1 písm. g) směrnice 2006/112/ES1 vykládán v tom smyslu, že se pojmem „správa fondů kolektivního investování“ rozumí i daňové agendy, které správcovská společnost přenesla na třetí osobu a které spočívají v zabezpečení zdaňování výnosů z fondu podílníků v souladu se zákonem?

____________

1 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 2006, L 347, s. 1).